5.2. VEDEN KEMIALLISET OMINAISUUDET

Kirjoita veden kemiallisista ominaisuuksista seuraavilla otsikoilla esitelmä (max 2 A4-sivua). Työhön varataan aikaa n. 2 oppituntia.
Hyödyllisiä linkkejä seuraavassa veteen liittyen:

Tarkastele käytännön esimerkkien avulla seuraavia veden kemiallisia ominaisuuksia:

1. Puhdas vesi

2. Sidokset

3. Polaarisuus

4. Epäpuhtaudet vedessä

5. Sadeveden laatu

6. Liukoisuus

7. pH

8. Alkaliteetti

9. Vesi arkielämässä ja ammattityössä

Palauta työ opettajan antaman ohjeen mukaan.

Lisää vesitehtäviä seuraavassa linkissä VESI