1.3. Arkipäivän fysiikkaa -teoriaa sekä kysely ja

Energia-asiaa


TEHTÄVÄ1.Tutustu arkipäivään liittyvään fysiikkaan seuraavassa tekstitiedostossa ja vastaan sen jälkeen kyselyyn siihen liittyen (teoria ja kysely on avattavissa myös
mobiilisti)
Teoria: Teoria
teoria.png
Kysely: Kysely tai vastaa kyselyyn lukemalla seuraava QR-koodi
kysely.png


ENERGIAAN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT SEKÄ TEORIA
TEHTÄVÄ 2:
Tutustu seuraavaan linkkiin ja tee niistä jokin lyhyt esitys valitsemallasi työkalulla (max 2 sivua) aiheena Energia Suomessa ja toimita se opettajalle gmailiin (jaa myös omalle ryhmällesi linkki tiedostoon oman ryhmän fb-ryhmässä.
Linkki: Energia

Oppitunnilla käsitellään seuraavia aiheita (kohdat 1 - 4) - opiskelijan tehtävät ovat näiden jälkeen ja merkittynä TEHTÄVÄ...
Energiatuntien aiheet:
1) Energian säästäminen

2) Kaukolämpö - toimintaperiaate


3) - Mitä kaukolämpö on?

Tutustuminen yhdessä esim. Kaukolämmön ihmeellinen maailma
esimerkki Turusta http://youtu.be/V2TXRIJE18E


Toppilan voimalaitoksen esittelyä
http://youtu.be/OpCcmkh2du8
(turve, puu –polttoaineena)

4) Teoria:
Tietoa energiasta (teoriaa) - tutustu tähän
TIETOAENERGIASTATEORIA.png

Tutustu teoriaan edellä (kohdassa 4 ja vastaa sen mukaan opiskelijan monisteeseen). Kopioi moniste itsellesi ensin googlessa

TEHTÄVÄ 3:

Tehtävät tunnilla: (tutustu teoriaan kohdassa 4 ja vastaan sen mukaan opiskelijan monisteeseen)

- voit kopioida monisteen itsellesi (palauta opettajan esittämällä tavalla)
Tehtävä1: opiskelijan tehtävämoniste - vastaa näihin

energiamonisteenvastauslomake.png

TEHTÄVÄ 4: Kaukolämpösarjakuvan tuottaminen
- tutustu kaukolämpöön liittyvään teoriaan (open esittämä diasarja edellä) ja
piirrä sarjakuvaksi (esim. paperille, tabletille, tietokoneelle jne.)

TEHTÄVÄ 5: Energian säilyminen
Jatketaan energianmuotoihin tutustumista esim. miettimällä miten energia muuttuu muodosta toiseen esimerkkejä, lisäksi voidaan tutkia energian säilymistä esim. skeittarin avulla: (Lähde:http://phet.colorado.edu/files/ )
Opi energian säilymisestä skeittarin avulla! Rakenna skeittarille ratoja, ramppeja ja hyppyreitä ja seuraa kineettistä energiaa, potentiaalienergiaa ja kitkaa hänen liikkuessaan. Voit myös viedä skeittarin muille planeetoille tai jopa avaruuteen!

TEHTÄVÄ 6:
Luettele energiaan liittyviä asioita fysiikasta seuraavaan Energiafysiikkaa (Answergarden -palveluun)
Voit edetä sivustolle myös mobiilisti
energiaanswergarden.pngTEHTÄVÄ 7: Pohdi samalla seuraavia asioita (tee itsellesi muistiinpanoja):
- mikä on esim. gravitaatio eli painovoima avaruudessa, kuussa, maanpinnalla ja jupiterissa tietyn massaiselle kappaleelle?
- mitä tarkoittaa massa?
- mitä on paino?
Skeittari saa energiansa painovoimasta. Kun skeittari lähtee alamäkeen, tapahtuu potentiaalienergian muuttuminen liike-energiaksi ja vastaavasti
päinvastoin ylämäessä)
Tutustu seuraavaan simulaatioon mahdollisimman monipuolisesti (niin että osaat kertoa toisille, miten energiamäärät muuttuivat skeittaamisen aikana):
- missä vaiheessa potentiaalienergia on suurimmillaan, entä kineettinen jne.
Energy Skate Park
Käynnistä klikkaamalla


Käytännön työt - täydennetään vähitellen